júl / červenec 2013 05. 08. 2013
júl / červenec 2013
V mesiaci júl sme spolupracovali dodávkou technických zariadení v celkovom počte 202 na relácie, medzi ktoré patrili seriály / film BÚRLIVÉ VÍNO, CESTY DOMU, KOLONÁDA, KRIMI STARÉ MESTO zábava BINGO, ČS TALENT, CYRIL A METOD, ĽUDIA DOBREJ VOLE, MASTERS OF ROCK, PEKELNÁ VÝZVA, VYVOLENÍ spoty/reklama EGO fut. RYTMUS, HORALKY, KLAN, McDONALDS, OLYMPIÁDA