november / listopad 2013 16. 12. 2013
november / listopad 2013
V mesiaci november sme spolupracovali dodávkou technických zariadení v celkovom počte 249 na relácie, medzi ktoré patrili seriály / film BORGIOVÉ, BÚRLIVÉ VÍNO, CESTY DOMU, DEDIČSTVO zábava BINGO, ČESKO VARI S POLRAICHOM, ČESKÝ SLAVÍK, FARMA, MODRÉ Z NEBA, NIKDO NENI DOKONALÝ, PAN MÁMA, PÁLI VÁM TO, PRICE IS RIGHT, RICHARD MULLER, SOZA, SPOLEČNÍ VÝSLECH, VTIP ZA 100 spoty/reklama J&T, KHL, ZIMNÍ IDENTITY NOVA