Jimmy Jib Lite
Jimmy Jib Lite
Ľahké kamerové rameno s diaľkovo ovládanou hlavou s prednou dĺžkou do 5,4m, nastaviteľné na 1,8m, 3,6m a 5,4m dĺžky


Jib Lite je najnovší produkt kamerového ramena firmy STANTON VIDEO SERVICES určený pre ľahké profesionálne kamery, ktoré sa v poslednej dobe presadzujú na televíznom trhu. Jeho prednosťou je celková váha - len 24 kg v plnej dĺžke, rýchla montáž a predovšetkým malý otáčací priestor potrebný pre manipuláciu v akéjkoľvek konfigurácii. Ovládanie focus, zoom, iris, pan & tilt resp. start/stop kamery je pomocou rovnakej elektroniky ako u jeho predchodcov Jimmy Jib III resp. Triangle
Názov ramena1 Predná
dĺžka2
Zadná
dĺžka3
Hlava hore
výška4
Hlava dole
výška4
Otáčací priestor5
Standard 1,8m 1,2m 3,9m 3,3m 3,6m x 3,3m
Giant 3,6m 1,2m 5,7m 4,5m 3,6m x 3,3m
Super 5,4m 1,2m 7,6m 6,1m 3,6m x 3,3m
Názov ramena1 Celková váha ramena (približne) max. váha
kamery
Standard 16 kg + camera + priemerná protiváha 30 kg 6.8 kg
Giant 20 kg + camera + priemerná protiváha 50 kg 6.8 kg
Super 24 kg + camera + priemerná protiváha 75 kg 6.8 kg
1 výrobný názov ramena udávajúci jeho dĺžku
2 vzdialenosť /dĺžka ramena/ od statívu ku kamere
3 zadná dĺžka ramena vrátane závaží, ktoré presahujú cca 20cm
4 max výška optiky „hlava hore“ resp. „hlava dole“ v závislosti od výšky statívu
5 otáčací priestor závisí od veľkosti uhlu otáčania, dané miery sú určené pre 180° uhol
JIB LITE pack
  • kamerové rameno dĺžky: standard, giant, super
  • elektronika remote control system
  • tripod - statív
  • 6 m tracks, wheel, dolly (koľajnice vozík)
  • off road kit - pneumatiky voliteľné