Column
Column
Fixné alebo voliteľné nastavenie výšky základnej úrovne ramena MINI JIB