Martin Točka (steadicam), Marek Ťapák, Peter Benčík (hl.kamera)
Martin Točka, Rasto Slezak
Lukáš Martinkovič (as. steadicam, jimmy jib)
Matin Tocka, Lukáš Martinkovič
Lukáš Martinkovič, Marek Ťapák
Dano Nosek (jimmy jib)
Martin Točka, Rasto Slezak
Lukáš Martinkovič, Marek Ťapák
Martin Točka (klasika)
Peter Maroš, Eči Skurka, Peter Benčík
Lukáš Martinkovič (as. steadicam, jimmy jib)
Martin Točka (steadicam)
Martin Točka, Rasto Slezak