balík

  • kamerový stabilizátor
  • transfokácia pre TV optiky
  • bezkáblové ostrenie
  • 5´ HD monitor
  • bezkáblový video prenos